Views:

Cara menggunakan QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM) 

1.    Minta gambar QRIS dari merchant/toko 
2.    Simpan QRIS di galeri gawai
3.    Buka aplikasi pembayaran yang akan digunakan
4.    Pilih menu Unggah 
5.    Pilih QRIS yang akan di unggah
6.    Masukkan nominal pembayaran dan nama pedagang (pastikan telah sesuai)
7.    Masukkan pin
8.    Bayar
 

Comments (0)